מאמרים ופרסומים

3/1/2013 - ניידות בשרשרת האספקה
שרשרת האספקה מתמודדת עם מחזור חיים מהיר יותר של מוצרים וגידול ברמת השירות הנדרשת ע"י הלקוחות. יישום פתרונות המבוססים על התקנים ניידים, מאפשרים לשרשרת האספקה לשפר את המהירות בה היא עובדת.

19/7/12 - דיוק התחזית (Forecast accuracy)
דיוק התחזית הינו מדד לבדיקת יעילות תהליך החיזוי, המשווה בין התחזית לביקוש בפועל בשרשרת האספקה. מאפשר לשמור על מלאי נכון של מוצרים, להימנע מחוסרים וממלאי עודף ולבצע תכנון רכש ותכנון ייצור ביעילות גבוהה

20/6/12 - שרשרת אספקה הפוכה (Reverse Supply Chain)
אוסף התהליכים, הנידרשים בכדי לטפל במוצרים שעושים את הדרך ההפוכה בשרשרת האספקה, מהלקוח לעסק. מטרות שרשרת האספקה ההפוכה הינן להוסיף ערך למוצר החוזר או לסיים את מחזור החיים של המוצר בצורה יעילה וזולה.

11/6/12 - מגדל הפיקוח של שרשרת האספקה (Supply Chain Control Tower)
תפיסה ארגונית המשלבת טכנולוגיות, תהליכים ועובדים, המנהלים, מנטרים, מודדים ומשתמשים במידע של שרשרת האספקה, בכדי לספק נראות לכל השותפים בשרשרת, לצורך קבלת החלטות בהתאמה לאסטרטגיה ומטרות הארגון

11/6/2012 - יישום פרוייקט שרשרת האספקה בפולין
הפרוייקט יושם בחברה הפעילה בתחום התשומות לבניין. החברה מוכרת את מוצריה בפולין ולמדינות סמוכות כגון: אוסטריה, צכיה וגרמניה. היקף המכירות של החברה גדול ב- 50% מהשוק בארץ, למוצרים דומים.

12/4/12 - יעילות ניהול ההון בשרשרת האספקה (Cash to cash cycle time)
המדד המרכזי לבחינת יעילות ניהול ההון בשרשרת האספקה הינו Cash-To-Cash Cycle Time, אשר מודד את יעילות ניהול המזומנים בשרשרת האספקה.

23/3/12 - זמן תגובה של שרשרת האספקה (Supply Chain Responsiveness)
Supply Chain Responsiveness הינו מדד מרכזי בשרשרת האספקה הבודק את זמן התגובה של שרשרת האספקה באספקת ההזמנות ללקוחות.

20/1/12 - מדד למדידת ביצועי האספקות (FILL RATE)
מדד ה- FILL RATE הינו אחד הכלים העיקריים המאפשרים לארגון למדוד ולבקר באופן שוטף את התהליכים העיקריים בשרשרת האספקה ולהבטיח השגת רמת שירות גבוהה תוך קיטון עלויות.

26/12/11 - הרשאה להחזרת חומר ... erial Authorization)
RMA הינו תהליך בשרשרת האספקה, העוסק בהתחייבויות החברה, במסגרת הסכמי אחריות, לטפל בהחזרות מוצרים תקולים לרבות תיקונם, החלפתם ו/או מתן זיכוי כספי ללקוח.

16/11/11 - שרשרת אספקה זריזה (Agile supply chain)
Agile supply chain הינה אסטרטגיה המבוססת על מהירות וזריזות שרשרת האספקה בתגובה לשינויים, בלתי צפויים, בביקושים (גידול או קיטון).

9/11/11 - שרשרת אספקה וירטואלית (Virtual supply chain)
שרשרת אספקה בה כל הפעילויות מבוצעות במיקור חוץ, כאשר מנהלי השרשרת והשותפים המבצעים את הפעילויות בשרשרת האספקה מקושרים ביניהם באמצעים אלקטרוניים.

28/10/11 - פתרונות שקילה בשרשרת האספקה
בראייה כוללת של צרכי שרשרת האספקה, מהוות מערכות השקילה גורם בקרתי מרכזי במניעת הפרות של הוראות והנחיות בטיחות, במניעת "בזבוזים" שונים לאורך שרשרת האספקה והינן נדבך מרכזי בניהול שרשרת הערך של הארגון.

9/10/11 - עקיבות (Traceability)
עקיבות הינה תהליך עסקי המאפשר לארגונים לאסוף ולנתח מידע מלא על המוצרים המיוצרים, בכל שלב בשרשרת האספקה, מהמקור ועד נקודת המכירה.

2/10/11 - שרשרת אספקה בענן (Supply chains in the cloud)
השימוש בענן, מאפשר לחברות לשתף פעולה עם לקוחות, ספקים וקבלני משנה בשרשרת האספקה, בצורה קלה יותר ובפחות סיכון, בכדי להקטין/למנוע "בזבוזים" בשרשרת האספקה, הנובעים מזרימה איטית של נתונים בין מערכות שונות

20/9/11 - Sales & Operations Planning
Sales & Operations Planning הינו תהליך ארגוני המשלב תהליכי תכנון ותהליכי קבלת החלטות ארגוניות בכדי לאזן בין הביקוש וההיצע. תהליך ה- S&OP מערב גורמי מכירות, שיווק, תפעול, שרשרת אספקה וכספים ביחד