שיפור יעילות הייצור
 • מנהל המכירות מתלונן שהייצור לא עומד במועדי האספקה ללקוחות?!
   
 • מנהל הייצור טוען שמחלקות התפ"י והאחזקה "אחראיות" על יעילות הייצור ועל עמידה במועדי אספקה?!
   
 • מנהל הכספים טוען שהיקף השעות הנוספות במערך הייצור גדל בצורה משמעותית?!
   
 • היקף הפחת נמצא במגמת עליה?!

   
בתהליך הייצור נשאף תמיד לעמוד בשני יעדים עיקריים:
 • הקטנת עלות הייצור ליחידה בהתאם למדדים של תפוקה לשעת עבודה, תפוקה ביחס לערך הנכסים/משאבים היצורים ומדד יעילות הציוד הכוללת (OEE - Overall Equipment Efficiency).
 • שיפור גמישות הייצור במטרה לענות על דרישות השוק והשיווק בהיבטים של תמהיל מוצרים, גודל הזמנות, קיצור זמן תגובה ועמידה בזמני האספקה הנדרשים.
   
השירות של :
שיפור ייעילות הייצור (Production Efficiency Audit)  - זהו תהליך אבחון קצר המבוסס על שימוש בכלים יעודיים שפותחו לאורך השנים, בפרויקטים שבוצעו במפעלי תעשייה בעלי מאפיינים שונים, בארץ ובעולם, כאשר מגוון הפתרונות נע בין שתי רמות: פתרונות אסטרטגיים ופתרונות טקטיים.
פתרונות אסטרטגיים (דוגמאות):
 • מעבר לייצור בשיטת קו הרכבה רציף.
 • העברת הייצור למיקור חוץ (Outsourcing).
פתרונות טקטיים (דוגמאות):
 • איתור ו"פתיחת" צוואר הבקבוק באמצעות הקטנת "בזבוזים" בתהליך. זוהי גישה המבוססת על מתודולוגיית הייצור הרזה (Lean Manufacturing).
 • שיפורים בתהליך הייצור המקטינים את "הבזבוזים" בכל שאר מערך הייצור.
 • שיפורים בציוד, כגון: העמסה, פריקה, מערכות עזר – חימום, קירור, קיטור – המשפרים את יעילות הייצור.
 • שיפור בתהליכי התיכנון והבקרה  על הייצור (תפ"י).
   
 לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן