12/4/12 - יעילות ניהול ההון בשרשרת האספקה (Cash to cash cycle time)
המדד המרכזי לבחינת יעילות ניהול ההון בשרשרת האספקה הינו Cash-To-Cash Cycle Time, אשר מודד את יעילות ניהול המזומנים בשרשרת האספקה.
שלושה גורמים עיקריים מניעים את שרשרת האספקה:
·           מנהלים ועובדים, אשר החלטות ופעולות המבוצעות על ידם, מניעות את שרשרת האספקה.
·           ציוד המייצר, משנע או מאחסן את המוצרים בשרשרת האספקה.
·           מזומנים אשר משמשים לרכישת חומרי גלם, תשלום לעובדים וקבלני משנה ולרכישת ציוד. המזומנים "מורגשים" בשרשרת האספקה, רק כאשר הם חסרים.
מדד ה- Cash-To-Cash Cycle Time, מודד למעשה את מספר הימים, ששרשרת האספקה נדרשת לממן, בכדי למנוע מצבים של חוסר במזומנים.
שואבי המזומנים העיקריים בשרשרת האספקה הינם המלאי והלקוחות, כאשר מצד שני, הספקים ממנים חלק מפעילות השרשרת.


הנוסחאות לחישוב ימי המלאי, ימי החייבים וימי הזכאים הינן:
להלן דוגמא לחישוב מדד ה- Cash-To-Cash Cycle Time, בשרשרת האספקה: 
בדוגמא שלהלן, המזומנים מושקעים במלאי במשך 63 ימים, הכסף מגיע לחברה מהלקוחות לאחר
כ- 67 ימים ואנו משלמים לספקים אחרי כ- 98 ימים בממוצע.
בסה"כ המזומנים של החברה, מושקעים במשך 31.5 ימים בשרשרת האספקה של החברה.
דרכים לשיפור ה- Cash to Cash Cycle Time, בשרשרת האספקה:
·      שיפור ניהול המלאי והגדלת סבבי המלאי
·      קיצור תהליך אישור ההזמנה והעברתה לייצור/משלוח
·      קיצור תהליך הפקת החשבוניות
·      הקטנת הטעויות בחשבוניות
·      קיצור זמן התגובה לטיפול בתשלומים שלא שולמו בזמן (זיהוי מוקדם וטיפול מיידי).
·      הוספת בקרות למניעת מקרים של חובות מסופקים.
חברות גדולות עם כח קניה גדול, יכולות לקצר את ה- Cash to Cash Cycle Time ולהשיג תוצאה שלילית (כסף נכנס לפני שהוא יוצא), באמצעות לחץ וחליבת הספקים לקבלת תנאי תשלום ארוכים. מבחינת שרשרת האספקה, צריך להיזהר, שמהלך כזה לא יפגע באיכות המוצרים ו/או איכות האספקות של הספק.
מניסיוננו, עולה כי חברות מציגות שיפור ב- Cash to Cash Cycle Time, שלעיתים משפיע לרעה על הפעילות העסקית. הכוונה הינה לשיפור בימי מלאי שיכול להיות מהסיבות הלא נכונות, למשל תיכנון מלאי שגוי שגרם לחברה להוריד מחיר ולצאת במבצע להורדת המלאי.
המטרה של שרשרת האספקה הינה לוודא ששיפור ה- Cash to Cash Cycle Time יהיה על בסיס שינויים בתהליכים, שהינם בשרשרת הערך של הארגון, משלב קבלת ההזמנה ועד קבלת הכסף מהלקוח.