20/1/12 - מדד למדידת ביצועי האספקות (FILL RATE)
FILL RATE הינו מדד מרכזי בשרשרת האספקה הבודק את רמת השירות אותה מספק הארגון ללקוחות. באמצעות ה- FILL RATE, יכול כל ארגון למדוד את היכולת של שרשרת האספקה לספק את הביקוש, באמצעות ניהול יעיל של משאבי המלאי, הייצור וההפצה. 

ההגדרה המקורית של ה- FILL RATE הינה אחוז ההזמנות שסופקו במלואן ובזמן, במהלך תקופה מוגדרת. כל בעיה באספקת ההזמנה ללקוח, כגון: משלוח מאוחר (אי עמידה במועד האספקה), פריט תקול, פריט חסר, חוסר בדוקומנטציה מתאימה, גורמת לכישלון של ההזמנה כולה. ההיגיון שבבסיס המדד הינו שהלקוח רוצה לקבל בדיוק ובזמן את מה שהזמין. כל סטייה בין דרישות הלקוח בהזמנת הרכש שלו, לבין ביצועי הספק, בביצוע בפועל של ההזמנה, גורמת לחוסר שביעות רצון של הלקוח. יתרה מזאת ציון FILL RATE נמוך גורם בדר"כ, לספק, עלויות מיותרות של זרוז הזמנות, משלוח נוסף, REWORK וכמובן שציון נמוך במדד עלול לגרום לנטישת הלקוח.
הנוסחא לחישוב המדד:

לחישוב הנוסחא באופן אוטומטי, צריך לוודא כי קיים תיעוד במערכות המידע הארגוניות לכל השדות והאירועים הקשורים לחישוב הצלחה או כישלון באספקת ההזמנה ללקוח. 
הגדרה נוספת של מדד ה- FILL RATE מתייחס לרמת השורה בהזמנה והינה אחוז שורות ההזמנה שסופקו במלואן ובזמן, במהלך התקופה הנבדקת. כל בעיה במשלוח, ברמת שורת ההזמנה, גורמת לכישלון של השורה עצמה.
הנוסחא לחישוב המדד:

להטמעת המדד ב- Dash Board הניהולי  צריך להחליט:
·         האם הצלחה הינה אספקת ההזמנה על פי דרישות הלקוח, או אספקת ההזמנה על פי דרישות הלקוח כפי שאושרו ע"י הארגון.
·         מהי מסגרת הזמן שהחברה מבטיחה ללקוחותיה, לאספקת המוצרים בהתאם למאפיינים של כל משפחת מוצרים. לדוגמא, חברות רבות מודדות FILL RATE לפריטי מלאי, כאחוז ההזמנות או השורות שסופקו תוך 24 שעות מרגע אישור ההזמנה. בחברות כאלה בדרך כלל, הליקוט והכנת ההזמנה מבוצעים במשמרת שנייה ושלישית. במידה ורמת התחרות מאפשרת לספק הזמנות תוך 48 שעות (ובכך להקטין את ההוצאה בהפעלת המרכזים הלוגיסטיים במשמרת שנייה ושלישית) ניתן למדוד את אחוז ההזמנות/שורות שסופקו במלואן תוך 48 שעות.
 
שימוש במדד מבוצע בדר"כ כחלק מתהליך Sales & Operation Planning. ציון גבוה במדד
ה- FILL RATE מצביע על רמת שירות גבוהה אותה מספק הארגון ללקוחותיו. בניהול שרשרת האספקה צריך לוודא כי רמת השירות הגבוהה אינה מושגת ע"י גידול במלאי, אלא באמצעות תיכנון ובקרה נכונים.
במידה והציון במדד ה- FILL RATE הינו ברמה שאינה עומדת בסטנדרטים הנדרשים משרשרת האספקה, נדרש מנהל שרשרת האספקה לחקור לעומק את הסיבות לביצועים הנמוכים של שרשרת האספקה. עבור מוצרים המוגדרים כמוצרים הנמכרים מהמלאי הסיבות המרכזיות לציון נמוך נובעות בדר"כ משינוי משמעותי בביקושים (לרבות מבצעים) או מבעיות בניהול המלאי.
בכדי להבטיח שיעדי רמת השירות מושגים בעלות מינימלית, מומלץ להשתמש במדדים נוספים לצורך בקרה על דיוק התחזית ורמות המלאי, לדוגמא:
·         דיוק התחזית (Demand Planning Accuracy) – מודד את הסטייה בין התחזית לתקופה, למכירות בפועל באותה תקופה, ברמת מק"ט. המטרה הינה לשפר תהליכים ארגוניים ואת תהליכי בניית התחזית בכדי להגיע לרמות דיוק גבוהות. תוצאה של מעל 80% לאורך זמן הינה תוצאה המושגת בדר"כ באמצעות יישום מובנה של תהליכי Sales & Operation Planning בארגון.
·         ימי מלאי (Inventory Days of supply) – מודד את רמת המלאי במרכז הלוגיסטי ביחס לביקושים, במונחים של ימי אספקה. לדוגמא, רמת המלאי מספיקה לביקוש של 7 ימים. גם במקרה זה מומלץ לנהל את המדד ברמת משפחות ו/או מוצרים מרכזיים.
האתגר הגדול של שרשרת האספקה הינו לשמור על רמת שירות גבוהה ובמקביל גם להקטין את עלויות השרשרת. מדד ה- FILL RATE הינו אחד הכלים העיקריים המאפשרים לארגון למדוד ולבקר באופן שוטף את התהליכים העיקריים בשרשרת האספקה ולהבטיח השגת רמת שירות גבוהה תוך קיטון עלויות.