אופטיציזציה בניהול מלאי
  • אנשי המכירות מתלוננים שהם מאבדים מכירות עקב חוסרים במלאי?!
     
  • מנהל הכספים טוען שרמות המלאי גבוהות. המלאי האיטי גדל באופן משמעותי?!
     
  • מנהל הייצור צועק שאף פעם אין לו קיט מלא לייצור?!
 
המטרה של קביעת מדיניות המלאי היא לאפשר אספקה רציפה של מוצרים תוך שימוש בחישובי כדאיות כלכלית אל מול דרישות השוק
 
 
השירות של :
אופטימיזציה בניהול מלאי - זהו תהליך ארגוני המגדיר את רמות המלאי האופטימליות בארגון ומעדכנן בהתאם לשינויים בביקושי השוק.
 
הגדרת רמת המלאי האופטימלית לכל מק"ט מבוצעת בהתאם למדיניות המלאי ורמת השירות של הארגון בהתייחס למדדים של זמינות, עלות מלאי, סבבי מלאי וכדומה.
 
בשלב האבחון אנו נעזרים בכלים ייעודיים לצורך זיהוי תבניות הביקוש, רמת השירות, סבבי המלאי ומלאי עודף.
בנוסף, אנו מבצעים ניתוחי רגישות לצורך בחינת יחסי הגומלין בין רמת המלאי לבין רמת השירות, זמן האספקה ועוד.
 
 
 
לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן