חדשות
19/7/12 - עלה המאמר: דיוק התחזית (Forecast Accuracy)

20/6/12 - עלה המאמר: שרשרת אספקה הפוכה (Reverse Supply Chain)
 
11/6/12 - עלה המאמר: מגדל הפיקוח של שרשרת האספקה (Supply Chain Control Tower)

11/6/12 - עודכן המאמר: יישום פרוייקט שרשרת האספקה בפולין

12/4/12 - עלה המאמר: יעילות ניהול ההון בשרשרת האספקה (Cash to cash cycle time)

23/3/2012 - עלה המאמר: זמן תגובה של שרשרת אספקה (Supply Chain Responsiveness)

20/1/2012 - עלה המאמר: מדד למדידת ביצועי האספקות (FILL RATE)

30/12/2011 - עלו תמונות ומצגת מהרצאת שי רייז בכנס "מיזוגים ורכישות 2011" בנושא שרשרת האספקה במיזוגים ורכישות

26/12/2011 - עלה המאמר: הרשאה להחזרת חומר (Return Material Authorization)