Rise
Rise מתמחה בהקטנת עלויות ושיפור ביצועים בשרשרת האספקה, מערכי תפעול, ייצור ושירות, והנדסת ציוד ואחזקה
.
Rise הוקמה בשנת 2007 ופעילה בארץ ובחו"ל. לחברה שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בתחומים המשלימים לפעילות החברה.
 
Rise משלבת בין יכולות הנדסיות וניהוליות, לבין כלים יעודיים בכדי לספק ללקוחותיה פתרון מקיף, המותאם לצרכיו.
 
מיקוד הפעילות הינו בניהול השינוי. עבודתנו מבוססת על יצירת שותפות ומחויבות מלאה, ביחד עם הלקוח בכדי להבטיח הטמעה מוצלחת של השינוי בשגרת העבודה של הארגון.