הניהול הרזה במערכי ייצור
הניהול הרזה הנה גישה שיטתית לזיהוי וביטול "בזבוזים" תוך כדי שפור מתמיד בדרך זרימת המוצר עד ללקוח הסופי. חשיבה "רזה" שמה דגש על תהליכים שמייצרים ומוסיפים ערך מנקודת מבטו של הלקוח - אם אין ערך מוסף, הרי שזהו בזבוז!
 
 
 
הבזבוזים מסווגים על פי הקטגוריות הבאות:
  • ייצור יתר הנובע בדרך כלל משיקולים של יעילות ייצור ולא על פי הביקושים מהשוק.
  • מלאי עודף בכל סוגי המלאי (ח"ג, תהליך, תוצ"ג).
  • שלבים מיותרים בתהליך.
  • תיקונים ועבודות חוזרות (Rework).
  •  זמני המתנה בתהליך.
  • תנועות מיותרות המבוצעות ע"י העובדים.
  • שינוע למרחק רב ובצורה לא יעילה.
  • חוסר מיצוי פוטנציאל עובדים (יכולת, ידע, ניסיון).
  • בזבוז אנרגיה, מים וחומרים.
הקטנת הבזבוז היא הדרך הטובה ביותר לשפר את האיכות, השירות ולהקטין הוצאות ובכך להשפיע באופן משמעותי על שורת הרווח התפעולי של הארגון.
 
זהו תהליך מתודולוגי הבוחן את הארגון על-פי אמות המידה של ייצור רזה תוך זיהוי בזבוזים. במסגרת התהליך נבחן המצב הקיים תוך הצבעה על נקודות המפתח בארגון שבהן נמצאות ההזדמנויות הגדולות לשיפור הביצועים העסקיים של הארגון.
ההתמקדות הינה בזיהוי צווארי הבקבוק והבזבוז בהם, כאשר התוצר הסופי הינו תוכנית עבודה ארגונית לשיפור מתמיד תוך שימוש בכלים מתאימים מעולם הניהול הרזה, כאשר המטרה הסופית וארוכת הטווח הינה לשנות את החשיבה הארגונית לחשיבה שיטתית ומקצועית.
 

לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן