הניהול הרזה במערכי שירות
יישום ניהול רזה בארגוני שירות, הוא תהליך ארגוני שמטרתו העיקרית היא לזהות את הערך המוסף שאותו מחפש הלקוח החיצוני או הפנימי וליצור תהליכים סטנדרטיים לכל סוג של שירות.
בשונה ממפעל יצרני שבו קיים תהליך ברור ומוגדר, במערכי שירות כל נותן שירות הוא תהליך. מכאן נובעת השונוּת הרבה במתן השירות שכן מספר התהליכים שיש לשפר הוא כמספר נותני השירות!
הניסיון שלנו מלמד כי השונוּת בביצוע התהליכים, ברוב מערכי השירות מגיעה לרמות שהיו בלתי מתקבלות לחלוטין במפעל יצרני, העובד לפי עקרונות הייצור הזה.
 
 
 
השירות של :
יישום ניהול רזה במערכי השירות - זהו תהליך ארגוני שמטרתו העיקרית הינה לזהות את "הערך" אותו מחפש הלקוח - בתוך הארגון או מחוצה לו - וליצור תהליכים סטנדרטים לכל סוג של שירות.
בשלב האבחון מבוצעת הערכה מתודולוגית של מידת העבודה הנוכחית בארגון, על-פי כללי הניהול הרזה.
בשלב היישום אנחנו משתמשים בכלים רבים מעולם הניהול הרזה   תוך התמקדות בנותן השירות. המטרה שלנו היא ליצור שינוי ארגוני שבו נותן השירות יבין שהוא המרכז ותגבר בו המוטיבציה לעבוד על-פי התהליך.
 
הסיבות לשיתוף הפעולה של נותן השירות הן:
 • התהליך איכותי יותר.
 • הביצוע של התהליך הסטנדרטי קל יותר.
 • מדידה שוטפת של הביצועים ומתן היזון חוזר מידי לכל נותן שירות על-ידי המנהלים.
 כלים מעולם ה- Lean בהם אנו משתמשים במערכי השירות:
 • הגדרת הלקוחות (פנימיים וחיצוניים).
 • מיפוי שרשראות הערך (Value Stream Mapping).
 • זיהוי והקטנת "בזבוזים" (Muda).
 • בניית תהליכים סטנדרטיים (Process Standardization).
 • בניית מנגנונים של מניעת טעויות (Error Proofing).
 • בניית כלי עזר טכנולוגיים.
 • סידור סביבת העבודה הארגונית.
 • קיום אירועי קייזן.
 • קיום אירועי עצירת קו (Stopping the Line) לתחקור ומניעת תקלות.
   
 לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן