מערכי הפצה
 • מנהל הכספים מתלונן שעלות ההפצה חורגת מהתקציב?!
   
 • הלקוחות מתלוננים שההזמנות לא מגיעות בזמן?!
   
 • מנהל ההפצה מתלונן שלא נשאר לו זמן לתכנון יעיל של קווי ההפצה?! 
   

מערך ההפצה הינו הגורם האחרון בשרשרת האספקה "שמקבל את המקל", בכדי להעבירו ללקוח מסויים, למקום מוגדר, בתאריך נקוב ולעיתים גם בחלון הזמן הנדרש על ידי הלקוח.

עלות מערך ההפצה הינה אחת מההוצאות הכבדות בארגון וכוללת מגוון רחב של עלויות, כגון: עלות הון, עלות ביטוחים ורישוי, עלויות סולר, צמיגים, מצברים ותיקונים, נהגים ועוזרים.
באופן טבעי, רוב הבעיות בשרשרת האספקה מתנקזות לגורם האחרון בשרשרת, שאמור "לפצות" על הבעיות שהתרחשו בתהליך האספקה ובנוסף גם לנהל את המשאבים העומדים לרשותו בצורה יעילה.
 
השירות של :
 • הגדרת צי הרכבים הנדרש מבחינת היקף הצי, גודל משאיות, שימוש (רגיל/קרור).
 • קביעת צורת ההפצה - עצמית או במיקור חוץ.
 • קביעת מיקום מרכז ההפצה.
 • שיפורים בתהליכים פנימיים של מערך ההפצה - זמני המתנה של ציוד, לוגיקת תכנון ההפצה ועוד.
 • תהליכי העבודה מקבלת ההזמנה, אישורה, הכנתה במחסן (חוסרים) בכדי למנוע עיכובים בתכנון ההפצה ומניעת הגעות נוספות ללקוחות.
בתהליך האבחון אנו משתמשים במתודולוגיות וכלים מובנים במטרה לאתר את פוטנציאל השיפור/חיסכון בתהליכים. להשלמת התמונה, מבוצעת הערכה של כדאיות הכנסת טכנולוגיות שונות למערך ההפצה במטרה לעמוד באתגרים הנדרשים, על פי התוכנית העסקית של הארגון.
 
לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן