שרשרת אספקה
  • אנשי המכירות מתלוננים על כך שרמת השירות נמוכה ושישנן בעיות במועדי האספקה?
     
  • מנהל התכנון מאשר מועדי אספקה ללקוחות, אולם המערכת לא תמיד עומדת בהם?!
     

  • מנהל הרכש מושך זמן מול ספקים במטרה להשיג עסקאות במחיר נמוך יותר לארגון?!

  
השירות של :
אבחון שרשרת אספקה (Agile Supply Chain) - הינו תהליך קצר וממוקד שמטרתו לעמוד על הבעיות המרכזיות בשרשרת האספקה, להעריך את התרומה הפוטנציאלית לארגון מטיפול בבעיות ולהתוות תכנית עבודה ליישום שרשרת אספקה מנצחת.

שרשרת האספקה נבחנת על-פי המדדים הבאים: אמינות, זמן תגובה, גמישות, עלות ביצוע ויעילות ניהול ההון המושקע בשרשרת. תהליך האבחון מבוסס על מודל  SCOR - Supply Chain Operation Reference. המודל מגדיר מסגרת של מדדים לבחינת תפקות שרשרת האספקה ומרכיביה במצב הקיים ומסגרת של קריטריונים מדידים להערכת פוטנציאל השיפור/החסכון.
 
 
בתהליך האבחון אנו משתמשים בכלים ייעודיים לצורך זיהוי רמת השירות הקיימת של הארגון וכן כלים מעולם שרשרת האספקה והניהול הרזה (Lean Management) להשלמת התמונה, מבוצעת הערכה של מוכנות שרשרת האספקה לאתגרים העומדים בפני הארגון בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלו.
 
לתהליך העבודה בפרוייקט (סכמה עקרונית) - לחץ כאן