11/6/12 - מגדל הפיקוח של שרשרת האספקה (Supply Chain Control Tower)

שרשרת האספקה הגלובלית כוללת לקוחות במיקומים גיאוגרפים שונים, מפעלי יצור ומרכזים לוגיסטיים, הפזורים במקומות שונים, קבלני משנה, ספקי ח"ג, ספקים של שירותי לוגיסטיקה ועוד. המידע הלוגיסטי נמצא במערכות שונות ואינו מאפשר נראות של שרשרת האספקה לכל השותפים בשרשרת.
מגדל הפיקוח של שרשרת האספקה, הינו תפיסה ארגונית המשלבת טכנולוגיות, תהליכים ועובדים, המנהלים, מנטרים, מודדים ומשתמשים במידע של שרשרת האספקה, בכדי לספק נראות לכל השותפים בשרשרת, לצורך קבלת החלטות בהתאמה לאסטרטגיה ומטרות הארגון.
 

מגדל הפיקוח דומה למנצח בתזמורת, הדואג שכל הנגנים יעבדו בהרמוניה ומוודא שהשותפים בשרשרת האספקה, יחלקו מידע, ויעבדו ביחד להשיג מטרות משותפות.
הבסיס ליישום תפיסת מגדל הפיקוח בשרשרת האספקה הינו הקמת מרכז מידע אינטגרטיבי, המשלב מידע ממערכות ERP, MES, TMS,  WMS ומערכות נוספות של כל השותפים בשרשרת האספקה. כל המידע נאגר במקום מרכזי באמצעות פלטפורמה טכנולוגית, המתווכת בין המערכות השונות ומאפשר רמה גבוהה של נראות לכל השותפים בשרשרת. הטכנולוגיה כוללת גם בניית כלים לתמיכה בקבלת החלטות.
העובדים משתמשים ביכולות הנראות בשרשרת האספקה ומספקים את המיומנויות הנדרשות לתיכנון, ביצוע ואופטימיזציה של כל תנועות המוצרים בשרשרת האספקה ובנוסף מזהים ופועלים למניעת סיכונים או למימוש הזדמנויות בצורה מהירה.
התהליכים במגדל הפיקוח צריכים להיות מתוכננים ומיושמים בשיתוף פעולה עם השותפים בשרשרת.
מגדל הפיקוח אמור לזהות השפעה של אירועים שונים בשרשרת האספקה על הביצועים הכספיים, רמת השירות וניהול הסיכונים של הארגון. וכן לפתור קונפליקטים בין השותפים בשרשרת, ע"י יכולות סימולציה, הרצה של מספר תרחישים וזיהוי מהיר של התרחיש המיטבי לארגון. 
 

ככלל, קיימים מספר שלבי יישום בהקמת מגדל פיקוח בשרשרת האספקה:
שלב ראשון מתמקד באיסוף מידע תפעולי בשרשרת האספקה על מספר תהליכי inbound ו-outbound.
שלב שני מתמקד באיסוף מידע תפעולי בשרשרת האספקה, על כל תהליכי inbound ו-outbound ובבניית כלים המספקים אתרעות לאירועים חריגים ותמיכה בתהליך קבלת החלטות. בשלב זה, לצוות מגדל הפיקוח יש הרשאות לביצוע פעולות אקטיביות בשרשרת האספקה.
שלב שלישי מתמקד בפיתוח אלגוריתמים לחיזוי בעיות צפויות ופיתוח אתרעות לאירועים חריגים בזמן אמת, המאפשרות לארגון לבצע החלטות טקטיות ואסטרטגיות בהתייחס לאופטימיזציה כוללת של שרשרת האספקה.
הקמת מגדל פיקוח בשרשרת האספקה, מצריכה:
·         החלטה על המטרות והיעדים של נראות שרשרת האספקה
·         הגדרת התהליכים שינוהלו במגדל הפיקוח.
·         הגדרה/שינוי המבנה הארגוני.
·         החלטה על הפיתרון הטכנולוגי שייושם ועל ספק הפיתרון הטכנולוגי למגדל הפיקוח.
·         יישום הפיתרון
 
תרומות של מגדל פיקוח:
·         שיפור יכולת קבלת החלטות
·         שיפור הנראות וזמן התגובה
·         שיפור רמת השירות ללקוחות
·         הקטנת החיכוכים בין השותפים בשרשרת האספקה
·         הקטנת קנסות על אי עמידה בדרישות הלקוחות
·         הקטנת רמות המלאי בשרשרת האספקה
·         הקטנת עלויות בשרשרת האספקה.
·         ועוד