9/11/11 - שרשרת אספקה וירטואלית (Virtual supply chain)
שרשרת אספקה וירטואלית הינה שרשרת אספקה בה כל הפעילויות מבוצעות במיקור חוץ, כאשר מנהלי השרשרת והשותפים המבצעים את הפעילויות בשרשרת האספקה מקושרים ביניהם באמצעים אלקטרוניים.
במודל המסורתי של שרשרת האספקה, כל הפעילויות בשרשרת האספקה (תכנון, רכש, ייצור, לוגיסטיקה, החזרות) מבוצעות ע"י הארגון. שרשרת האספקה המסורתית, מספקת ללקוחות תמהיל של מוצרים ושירותים, באמצעות השרשרת הפיזית של הארגון, הכוללת: ספקים, מפעליים, מחסנים, מפיצים, דילרים וכו'.
לכל פלח שוק של לקוחות יש דרישות שונות משרשרת האספקה. המשמעות הינה מדיניות מלאי שונה, מדיניות הזמנה שונה, תהליכי תכנון ותהליכי ביצוע שונים בשרשרת בכדי לספק את הדרישות של כל פלח לקוחות.
במודל של שרשרת אספקה וירטואלית, הרכש, התיכנון והניהול הלוגיסטי מבוצע ע"י הארגון, כאשר שאר הפעילויות בשרשרת מבוצעות ע"י ספקים או קבלני משנה.  בכדי לספק את הצרכים של כל פלח לקוחות, נדרש לתכנן ולנהל את שרשרת האספקה הוירטואלית, בצורה זהה לשרשרת האספקה המסורתית כולל: מדיניות מלאי, מדיניות הזמנה, תהליכים ומדדים שונים לכל פלח של לקוחות.
הדגש בשרשרת האספקה הוירטואלית הינו בבחירת השותפים המתאימים לארגון לביצוע כל אחת מהפעילויות שיבוצעו במיקור חוץ ועל יכולת הארגון לנהל ולבקר את התהליכים, זרימת המידע ורמות המלאי בשרשרת האספקה.
השלבים העיקריים בבניית שרשרת האספקה הוירטואלית הינם:
·         הבנת הצרכים של הלקוחות הסופיים, משרשרת האספקה.
·         בחירת השותפים (ספקים/קבלני משנה) לביצוע הפעולות העיקריות בשרשרת האספקה.
·         גיבוש הסכמי עבודה מול השותפים בכדי להבטיח עמידה ביעדים ויציבות לאורך זמן.
·         בניית מערך ארגוני לניהול ושליטה בשרשרת. מבחינת הארגון, הדגש הינו על ניהול התיכנון והתחזיות, ניהול הרכש ומאגר הספקים, הניהול הלוגיסטי וניהול העברת המידע בין השותפים השונים בשרשרת. 
·         בניית תהליכי העבודה והבקרה בשרשרת בשיתוף השותפים בשרשרת.
·         בניית מערכת מדדים לניטור ובקרה על ביצועי השרשרת הכוללת וביצועי כל אחד מהשותפים בשרשרת.
תועלות של שרשרת אספקה וירטואלית:
·         העברת פעילויות שאינן בליבת העסק למיקור חוץ, מאפשרת לארגון להתמקד ביכולות הליבה הנדרשות להצלחה בסביבה התחרותית, כגון: פיתוח, טכנולוגיה, שיווק, רכש וכו'.
·         הקטנת עלות המכר ליחידה באמצעות שימוש בקבלני משנה, העובדים באיזורים בהם שכר העבודה נמוך והייצור איכותי.
·         הקטנת תקורות הקשורות בניהול כ"א, שטחי עבודה, שטחי משרדים ועוד.
·         שיפור המהירות בה המוצרים זורמים בשרשרת האספקה, בהתאם למיקום וליתרון היחסי של כל ספק/קבלן משנה (הספקים שולחים ישירות ליצרנים, היצרנים שולחים ישירות למרכזי ההפצה או ללקוחות).
·         שיפור הגמישות בשרשרת האספקה – התמקדות בשיפור מאגר הספקים הגלובלי. בסיס ספקים רחב ואמין הינו הבסיס לשיפור הגמישות של שרשרת האספקה ויכולת הארגון להגיב לגידול או קיטון בביקושים במהירות.
חסרונות של שרשרת אספקה וירטואלית:
·         בחירת השותפים ובניית תהליכי העבודה והבקרה הנכונים הינה מורכבת, בעיקר על רקע הבדלים של תרבויות וגיאוגרפיה.
·         חוסר במבנה ארגוני תומך ובמערכת שליטה ובקרה עלול לגרום לאיבוד השליטה בשרשרת.
·         בעיות אימון בין השותפים יכולות לגרום לבעיות בתהליכים ובביצועי השרשרת.
·         מחיר טעות גבוה.