16/11/11 - שרשרת אספקה זריזה (Agile supply chain)
Agile supply chain הינה אסטרטגיה המבוססת על מהירות וזריזות שרשרת האספקה בתגובה לשינויים, בלתי צפויים, בביקושים (גידול או קיטון).
בבסיס הגישה עומד העיקרון שבסביבה התחרותית הנוכחית, הביקושים מצריכים תגובה הרבה יותר מהירה מהארגון ומשותפיו העסקיים בשרשרת האספקה.
המפתח להצלחת השרשרת הינו בבניית יכולות בכדי להגיב בזריזות לצרכי שוק, על בסיס ביקושים בפועל. היעילות נמדדת בזמן התגובה לשוק ולא רק ביעילות התפעולית של שרשרת האספקה.
עיקר השימוש בשרשרת אספקה זריזה הינה בסביבה תחרותית בה השונות במוצרים גדולה ונפח הייצור מכל מוצר קטן.
באופן טבעי סביבה תחרותית כזו מאופיינת בשינויים גדולים בביקושים והינה קשה יותר לחיזוי. הזריזות בשרשרת מתבטאת בדיוק בתהליכים ובמשך הזמן לביצועם. במאפיינים אחרים של השוק נרצה ששרשרת האספקה תהיה יותר Lean על חשבון Agile.
מאפייני הביקוש והאספקה הם שקובעים את האסטרטגיה המתאימה לשרשרת האספקה: 
אסטרטגיית ה- Agile  בשרשרת האספקה מתאימה למוצרים הנדרשים מהלקוחות בזמן אספקה קצר והינם קשים לחיזוי.
להלן השוואה בין גישת ה- Agile לגישת ניהול שרשרת האספקה המסורתית:

Agile supply chain Suply chain
תחזית משמשת לבניית יכולות תחזית משמשת לקביעת מנות הייצור ורמות המלאי
ייצור על פי ביקוש בפועל
(Make to order)
ייצור לתחזית
המיקוד הינו המהירות והזריזות באמצעות טכנולוגיות מידע ושיתוף פעולה בשרשרת. הדגש הינו ביכולת התכנון לכל אורך שרשרת האספקה והתגובה לביקוש בפועל המיקוד הינו במיצוי היתרונות לגודל ובשיפור היעילות לכל אורך שרשרת האספקה
עיקר המלאי מוחזק כמלאי חומר גלם וכמלאי בתהליך הממתין לקונפיגורציה הסופית עיקר המלאי מוחזק כמלאי תוצרת גמורה

הנושאים עיקריים בהם נדרש לטפל בכדי להשיג שרשרת אספקה זריזה:
-          יישור קו מבחינת אסטרטגיה ומטרות של שרשרת האספקה עם כל השותפים בשרשרת.
-          שקיפות במידע, בזמן אמת, לכל השותפים בשרשרת האספקה, בדגש על הביקוש ותנועות המלאי.
-          אינטגרציה בתהליכים בין כל המעורבים בשרשרת האספקה. הדגש הינו המהירות והדיוק בביצוע התהליך.
-          הפרדת מערך הרכש לרכש אסטרטגי ורכש טקטי. הרכש האסטרטגי מתמקד בהסכמים ובבניית שיתוף הפעולה מול הספקים, במטרה 
            לקצר זמני אספקה ולבנות את הגמישות הנדרשת מהספקים.
-          שיפור יכולת תיכנון הייצור בדגש על גמישות לשינויים.
-          מיפוי שרשרת הערך (Value stream mapping) והורדת/הקטנת פעילויות שאינן מוסיפות ערך.
-          הקטנת המורכבות בייצור מוצרים (שיפורים במוצר שיאפשרו קיצור של זמן הייצור).
-          שיפור ניהול מלאי חומרי גלם ומלאי בתהליך.
-          בניית לוגיקות לקבלת החלטות ולתכנון בכל השרשרת (What – If ) בכדי להגיב מהר לשינויים בשוק הנובעים מהביקושים.
-          בניית מדדי זריזות ודיוק לשרשרת האספקה ושימוש ב- SLA בין כל הגורמים בשרשרת.