20/6/12 - שרשרת אספקה הפוכה (Reverse Supply Chain)
שרשרת אספקה הפוכה הינה אוסף התהליכים, הנידרשים בכדי לטפל במוצרים שעושים את הדרך ההפוכה בשרשרת האספקה, מהלקוח לעסק. מטרות תהליכי שרשרת האספקה ההפוכה הינן להוסיף ערך למוצר החוזר או לסיים את מחזור החיים של המוצר בצורה יעילה וזולה.
לשרשרת האספקה ההפוכה, השפעה גדולה על שביעות רצון הלקוחות ועל התוצאות העיסקיות של הארגון והיא מהווה 10%-15% מהעלויות של שרשרת האספקה.
הקושי בניהול יעיל של שרשרת האספקה ההפוכה ביחס לשרשרת האספקה ללקוח נובע מיכולת חיזוי נמוכה, שינוע מהרבה נקודות לנקודות מקור בודדות, חוסר אחידות באיכות המוצר המתקבל, המצריך מיון וניתוב למסלול הטיפול המתאים, פגיעות באריזת המוצר המצריך אריזה מחדש, עלויות התיקון או מתן הערך מחדש למוצר תלוי בגורמים שונים, עלויות ההחזרה לא תמיד נמדדות ושקופות למקבי ההחלטות עוד.
 
סיבות עיקריות להחזרת מוצרים לעסק, הינן:
·         החזרות עקב Recalls
·         החזרות עקב End of Life
·         החזרות הנובעות ממלאי שנותר ממוצרים עונתיים
·         החזרות של מוצרים מסיבות שונות (טעות בהזמנת איש המכירות, טעות בהזמנת הלקוח, טעות במשלוח, משלוח כפול, משלוח של פריט שלא הוזמן
·         החזרות של מוצרים לא תקינים
·         החזרות של מוצרים עם נזק קוסמטי
·         החזרות על בסיס חוזה הנובעות מפגי תוקף, מלאי גדול אצל הלקוח, ריענון מלאי
·         החזרות של אריזות בהתאם לחוקים ותקנות או על בסיס עלות תועלת (שימוש חוזר)
ברמה האסטרטגית, טיפול נכון בלוגיסטיקה ההפוכה יכולה להתבטא:
·         מתן ערך ללקוח ויצירת יתרון תחרותי מול מתחרים
·         ניקוי שרשרת האספקה ממלאי או מוצרים שלא נמכרים
·         עמידה של שרשרת האספקה בתקנות ובחוקים סביבתיים
·         מתן ערך למוצר לא תקין
·         שיפור יעילות ניהול הנכסים (מכירות למטר מרובע)
·         שמירה על ריווחיות הארגון
התהליכים העיקריים בלוגיסטיקה ההפוכה כוללים:
·      תהליכי שירות לקוחות - מענה ללקוח (טלפוני, דוא"ל, צ'ט בזמן אמת) ותמיכה טכנית.
·      שינוע - העברה פיזית של המוצר מנקודת המכירה או הלקוח לארגון באמצעות משלוח בדואר, החזרה לנקודת החזרה ע"י הלקוח, החזרה ע"י העסק מהלקוח.
·      קליטה במחסן – קבלה, רישום וסימון המוצר לצורך עקיבות
·      מיון ראשוני – החלטה על ניתוב המוצרים שחזרו בהתאם למצבם, איכותם ונהלי הארגון.
·      תיקון ו/או אריזה מחדש
·      החזרה ללקוח של המוצר המתוקן או שימוש במוצר כמוצר תחליפי
·      החזרות לספקים
·      פירוק ושימוש בחלקים
·      מכירות כמוצר תקין, כמוצר משופץ/סוג ב'
·      תמיכה שלאחר המכירה – תמיכה בכל היבטי ה - After Sale של המוצר המתוקן.
·      ניהול מלאי חלקי חילוף
·      תהליכי השמדה ומיחזור, טיפול בחומרים מסוכנים וטיפול במוצרים ישנים.
·      בניית הסכמים מול לקוחות להקטנת שרשרת האספקה ההפוכה (השמדה ע"י הלקוח תמורת זיכוי כדוגמא)
הפעולה המוסיפה את הערך הרב ביותר לארגון לפי פירמידת הערך של הטיפול במוצרים החוזרים בשרשרת האספקה ההפוכה הינה "אריזה מחדש ומכירה בשוק הראשי".  קצה הפירמידה, "השמדה" הינה הפעולה המוסיפה את הערך הנמוך ביותר לארגון.

ארגון הרוצה לטפל בשרשרת האספקה ההפוכה ביעילות, צריך בשלב ראשון למפות את הפעילויות המבוצעות, העלויות הקשורות והערכים התחרותיים שאותן הוא יכול להשיג מטיפול נכון בשרשרת האספקה ההפוכה.
בשלב שני נידרש לאייש את המבנה הארגוני שיטפל בנושא, לבנות תהליכי עבודה נכונים בתמיכה של מערכת מידע ולהקים מערכת מדדים לניטור ובקרה על התוצאות.