9/10/11 - עקיבות (Traceability)

עקיבות הינה תהליך עסקי המאפשר לארגונים לאסוף ולנתח מידע מלא על המוצרים המיוצרים, בכל שלב בשרשרת האספקה, מהמקור ועד נקודת המכירה.
מטרת תהליך העקיבות בשרשרת האספקה הינה לבנות יכולות לעקוב ביעילות על מיקומו הנוכחי של המוצר בשרשרת האספקה ועל ההיסטוריה של המוצר ומרכיביו.
במקרה של בעיית איכות, העקיבות מאפשרת ליצרנים לזהות במהירות, את המקור לבעיה ואת מיקום המוצרים הפגומים/מקולקלים בשרשרת האספקה.
שני מושגים עיקריים קשורים לניהול העקיבות בשרשרת האספקה:
 • Stock Withdrawal– תהליך הסרת מוצרים פגומים מהמלאי ומניעת זמינות של מוצרים פגומים בנקודת המכירה.
 • Recall – תהליך השבת מוצרים (פגומים) מהצרכנים.
הבסיס לביצוע תהליכים אלו ביעילות, הינו שליטה מלאה בתנועות המלאי של המוצר בין כל השותפים בשרשרת האספקה, לרבות זיהוי ודאי של המוצר הפגום (מק"ט, תאריך ייצור, מנת ייצור וכו'), המיקום נוכחי של המוצר בשרשרת האספקה והכמות הנמצאת בכל מיקום איחסון.
שלושה מרכיבים עיקריים ביישום מערכת עקיבות בשרשרת האספקה, כאשר המטרה המרכזית הינה זרימה אוטומטית של המידע בתהליכים העסקיים בשרשרת האספקה:
 • מערכת זיהוי ותיוג באמצעות ברקוד/RFID של מוצרים בכל רמה של עץ המוצר ושל יחידות לוגיסטיות (מכולות, מיכלים וכו').
 • מערכת קוראי ברקוד/RFID בעמדות דיווח (תחנות אריזה, מחסנים וכו').
 • מערכת מידע לרישום ותיעוד של כל תנועות המלאי והמידע הנדרש לצורך העקיבות, הנגישה בקלות ובמהירות לכל המעורבים בשרשרת האספקה.
בניית עקיבות בשרשרת האספקה כוללת את השלבים הבאים:
 • הגדרת הסיכונים המצריכים עקיבות על המוצר והיחידות הלוגיסטיות "הנעות" בשרשרת האספקה.
 • מיפוי המשתתפים ונקודות המפתח בשרשרת האספקה ( מגדל/ספק, מחסן, יצרן, מפיץ, מרכז לוגיסטי, קמעונאי)
 • הגדרת היחידה הלוגיסטית שתהווה את הבסיס לאיסוף המידע (מוצר, אריזה, משטח, יחידת שינוע, מכולה). כל יחידה כזו צריכה לקבל מספר זיהוי חד ערכי שיהווה את הבסיס לעקיבות.
 • הגדרת המידע שייאסף או יועבר בכל נקודה בשרשרת האספקה, לדוגמא: שם ספק, אתר הספק, מוצר, תאריך ייצור, מספר אצווה/מנה, מספר משטח, מספר אריזה, מספר סריאלי, מועד פג תוקף, תוצאות בדיקות וכו'.
 • הגדרת המקום בו ישמר המידע בשקיפות ובנגישות לכל המעורבים בשרשרת האספקה.
 • הגדרת האמצעים לאיסוף והעברת המידע (ברקוד, RFID, EDI וכו').
 • מיפוי נוכחי של התהליכים הקיימים והגדרה של התהליכים הרצויים, בהתאם לדרישות העקיבות.
 • הגדרת ההשקעה הנדרשת בטכנולוגיה לבניית העקיבות בשרשרת האספקה.
 • הגדרת השינויים הארגוניים הנדרשים ליישום, בכל ארגון המשתתף בשרשרת האספקה.
 • בנייה ואישור של תוכנית עבודה ליישום.
 • יישום תוכנית העבודה המאושרת.
העקיבות אינה מבטיחה איכות אולם מאפשרת להשיג רמות גבוהות של אבטחת איכות. האתגר הגדול, ביישום של מערכת עקיבות בשרשרת האספקה, הינו ביצירת שפה משותפת ונהלים בין כל המשתתפים בשרשרת האספקה בכדי להבטיח עמידה בתקנים ודרישות איכות ובכדי ששרשרת האספקה תוכל להגיב במהירות במקרה של כשל.