שאלות ותשובות

מהן השיטות העיקריות לניהול הזמנות חומרי גלם?


מרוב מדדים לא רואים את היער – איך בונים מדדים בשרשרת האספקה כך שלא יסתרו זה את זה (שיפור במדד אחד לא יגרור הרעה במדד אחר)?

מה הדרך הנכונה לבצע פרוייקט כולל של שיפור שרשרת האספקה?


היכן כדאי להתחיל לשפר את שרשרת האספקה?

איך מזהים "צוואר בקבוק" ?

מהם השלבים העיקריים הנדרשים להקטנת רמות מלאי?תשובה 1
קיימות שתי שיטות עיקריות: האחת, מתבססת על גישת ה- MRP. בשיטה זו המתכנן מסתכל על הביקושים (הזמנות ותחזיות) למוצר שנמכר ללקוח. בהתאם לביקוש הנ"ל, עץ המוצר וזמני העבודה בייצור, מתזמן ה-Planner   את המועד הנדרש לזמינות חו"ג במפעל. ההזמנה בפועל לספק הינה בהתאם למאפיינים הלוגיסטים של פריט חו"ג (זמן אספקה, כמות מינימום להזמנה וכו').
השיטה שנייה מתבססת על ביצוע תחזיות לפריטי חו"ג על סמך תבנית הצריכה שלהם בעבר.
כמובן שניתן לשלב בין השיטות. בשתי השיטות ניתן להשתמש בכלים תומכים ובלוגיקה מובנית לייעול עבודת הרכש ומניעת חוסרים ו/או מלאי איטי/מת.

תשובה 2
לבחינת ביצועי שרשרת האספקה מוגדים חמישה מדדים ארגוניים: זמן תגובה, אמינות אספקות, גמישות, סבבי נכסים, עלות השרשרת.
לאחר הגדרת ובניית המדדים ברמת הארגון, יש להגדיר רמה שנייה לכל אחד מהמדדים ברמת המחלקות, למשל: עמידה במועד אספקה ניתן להגדיר מדד זהה לרכש, לייצור וללוגיסטיקה. עמידה של שלושת המחלקות במדדיה תשפר בוודאות גם את המדד הארגוני.

תשובה 3
הדרך הנכונה הינה רק לאחר החלטה ארגונית של כל המעורבים בשרשרת האספקה: מכירות, לוגיסטיקה, תפעול, רכש והנהלה, כמובן - באישור ובמעורבות של המנכ"ל וההנהלה. ללא הסכמה ארגונית כוללת, הפוטנציאל להגיע ליישום ולשיפור משמעותי בביצועי שרשרת האספקה הינו קלוש.

תשובה 4
הדרך הטובה ביותר הינה לבצע אבחון כולל של שרשרת האספקה לצורך מדידת והערכת הפערים בין הביצועים הנוכחיים של שרשרת האספקה לבין הביצועים הנדרשים, בהתאם ליעדים האסטרטגים של הארגון. מניסיוננו, בתהליך האבחון כדאי לבצע סדנא של מספר שעות עם המנהלים הבכירים בארגון להגדרת הקשר בין אסטרטגיית שרשרת האספקה לאסטרטגייה העסקית של הארגון.

תשובה 5
מניסיוננו, ברוב הארגונים ההגדרה של "צוואר בקבוק" אינה נכונה!!!.
"צוואר בקבוק" מוגדר כמשאב בו התפוקה נמוכה באופן קבוע מהביקוש הנדרש ע"י השוק. בארגונים רבים מתייחסים למשאב עם התפוקה הנמוכה ביותר כצוואר בקבוק. הדרך לזהות צוואר בקבוק הינה לבחון את המלאי לפני כל משאב. המשאב שלפניו המלאי הגבוה ביותר הינו "חשוד" כצוואר בקבוק. קיימות מספר דרכים לשיפור תפוקות בצוואר בקבוק. בין היתר ניתן להשתמש במדידה של OEE, יישום TPM ,SMED ובשיפור התכנון.

תשובה 6
בשלב ראשון צריך לבחון האם באמת נדרש להקטין את המלאי. מניסיוננו לעיתים בפריטים מסויימים כדאי להגדיל את המלאי בדי למנוע הפסדי מכירות. בכל מקרה יש להתייחס בנפרד למלאי חו"ג, מלאי בתהליך ומלאי תוצ"ג.
הנושאים הנדרשים לטיפול בכדי להגיע לרמות מלאי אופטימליות הינן:
אמינות מלאי – טיפול בפער (אם קיים) בין הכמות בפועל לכמות הרשומה במערכת המידע.
תשתיות נתוני הפריט – בדיקת איכות נתונים כגון: זמן אספקה, כמות מינימום להזמנה, הנחה לכמויות וכו'
הגדרת שיטת עבודה ו/או כלים לתמיכה בניהול המלאי.